Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HENIG-security servis,s.r.o., se sídlem 5.května 797/20 PSČ 47001 Česká Lípa, IČO 14866684, DIČ CZ14866684 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou v postavení spotřebitele (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese https://www.lapimpante.cz (dále jen „webová stránka“). V internetovém obchodu mohou nakupovat zákazníci z ČR. Adresa provozovny prodávajícího je Jindřicha z Lipé, PSČ 47001 Česká Lípa. Na adresu sídla prodávajícího neodesílejte balíčky, dle následujících podmínek se zasílají na adresu provozovny prodávajícího.

1)         VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky v internetovém obchodu potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou zároveň pro obě strany závazné. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.1. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.2. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu.

2)         INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a bez ceny nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní ceny za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění.

2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se jinak prodávající s kupujícím.

3)         OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři na webových stránkách.

3.2. Kupující je oprávněn realizovat objednávky v internetovém obchodu po své registraci a zřízení zákaznického účtu u prodávajícího.

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách internetového obchodu.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

3.9. Potvrzení objednávky prodávající obratem zašle kupujícímu e-mailem na jeho e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. O průběhu objednávky i konečném odeslání zásilky bude kupující taktéž informován na e-mailovou adresu.

3.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e‑mailovou adresu pozměněnou nabídku.
V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mail lapimpante@lapimpante.cz

4)         PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: přes platební bránu COME GATE, převodem na účet, bezhotovostně online platební kartou, hotově na prodejně v České Lípě anebo dobírkou formou Zásilkovny či PPL.

4.2. Pro zaslání zboží využívá prodávající služeb PPL a Zásilkovny.

Číslo účtu prodávajícího: 676335353/0300 ČSOB

PROSÍME PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE PŘED ODESLÁNÍM SPRÁVNOST VARIABILNÍHO SYMBOLU!

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží na prodejně, nejdéle však 7 dnů od potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.6. Pokud částka za objednávku nebude ve lhůtě její splatnosti uhrazena a prodávající nebude mít od kupujícího žádnou informaci o důvodu zdržení platby, bude objednávka automaticky stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.

4.7. Prodávající objednávku vyexpeduje nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí platby. V případě, že zboží již nebude skladem, prodávající neprodleně informuje kupujícího (e-mailem nebo telefonicky). V případě nemožnosti kontaktovat kupujícího si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit.

4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a možnost vzniku škody a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.

4.11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

4.12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání zboží, nejdříve však převzetím zboží.

4.13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4.14. V případě, že kupující zvolil platbu dobírkou, upozorňuje prodávající kupujícího, že v případě nepřevzetí zásilky vzniká prodávajícímu nárok vůči kupujícímu vyžadovat vzniklé náklady na zpětnou dopravu a balné.

4.15. V případě, že je způsob užívání zboží stanoven v návodu na užívání, je kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání zboží seznámit a tímto se řídit.

5)         VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby z důsledku nesprávného výběru zboží kupujícímu nepoužité a nepoškozené zboží (v původním obalu a s cedulkou, pokud ji produkt obsahuje) prodávající rád vymění za jiný druh. Zboží je třeba zaslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Náklady spojené s výměnou zboží (poštovné) nese v plné výši kupující. Současně je kupující k vrácenému zboží přiložit a použít formulář pro výměnu či vrácení zboží, který je součásti doručeného zboží kupujícímu.

6)         VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění má kupující v pozici spotřebitele právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit prodávajícímu bez jakékoli sankce.

6.2. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

6.4. Zboží musí kupující odeslat doporučeně na adresu provozovny: La Pimpante, Jindřicha z Lipé, PSČ 47001 Česká Lípa kompletní, včetně příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu s neodtrženými cedulkami (pokud produkt cedulku má) a v limitu 14 dnů od doručení zboží odstoupení prodávajícímu.

6.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu (oblečení neprané, nenošené, nežehlené, nesmí zapáchat parfémem ani ničím jiným) a označené původní identifikační etiketou zboží, pokud jí produkt obsahuje. Také je nutno doložit doklad o nabytí zboží – fakturu (pokud vratka obsahuje jeden nebo několik kusů z většího počtu, postačí kopie dokladu).

6.7. Prodávající žádá kupující, aby neposílaly zboží ve stavu, ve kterém by si samy nepřály, aby jim zboží od prodávajícího přišlo, a braly na vědomí, že zasílat zpět nošené oblečení je v rozporu s dobrými mravy a v rozporu se zákonem, jak vůči prodávajícímu, tak vůči budoucímu kupujícímu, který si po kupujícím oblečení objedná. Prodávající nebude takto znehodnocené zboží přijímat a v případě, že prodávající vratku neakceptuje, je kupující povinen uhradit náklady na dopravu zpět. Prodávající tímto děkuje za respektování tohoto pravidla.

6.8. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé anebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody anebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu (především poštovné) nese kupující, to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.9. Vrácení zboží lze kompenzovat dvěma způsoby:

 • vrácením kupní ceny převodem na bankovní účet kupujícího do 14 dnů od obdržení vráceného zboží prodávajícím
 • zápočtem k následující objednávce (hodnota kupní ceny vráceného zboží bude odečtena od následující objednávky kupujícího).

7)         STORNO OBJEDNÁVKY

7.1. Objednávku může kupující v internetovém obchodě bezplatně stornovat nejpozději do 24 hodin od učinění objednávky, ale pouze v případě, že objednávka nebyla ještě prodávajícím vyexpedována. 

7.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e‑mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 8)        REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

8.1. Za zboží poškozené při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost. Pokud při převzetí zboží zjistí kupující poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, vyplní u doručovatele reklamační protokol o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující není povinen převzít. Tento důvod je nutné uvést v reklamačním protokolu.

8.2. Na veškeré zboží poskytuje prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

8.3. Kupující je povinen prověřit převzaté zboží neprodleně po jeho převzetí. Na pozdější reklamace (pokud se nejedná o výrobní vadu) nebude brán ohled.

8.4. Prodávající je povinen reklamaci kupujícího vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží v rámci reklamace kupujícím. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem.

8.5. Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním - změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení;
 • nesprávným použitím - mechanickým poškozením;
 • nesprávným skladováním;
 • poškození, které zapříčinil kupující, ať už úmyslně či z nedbalosti;
 • nesprávnou údržbou a čištěním.

8.6. Postup při reklamaci:

 • informovat prodávajícího o reklamaci e-mailem, či písemně, či formulářem.
 • reklamované zboží zaslat doporučenou zásilkou na adresu La Pimpante, Jindřicha z Lipé 87, Česká Lípa PSČ 47001.
 • k reklamovanému zboží přiloží kupující kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v internetovém obchodě – fakturu, která také slouží jako záruční list a dále přiloží vyplněný formulář pro reklamaci, který je k dispozici ke stažení níže.

8.7. Podle charakteru vady zboží má kupující - spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

 • jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

8.8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo z vad zboží si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.9. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.10. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

8.11. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

8.12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.13. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

8.14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.15. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s takovým kupujícím, jehož reklamace jsou uplatňovány jako zneužití práva nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

8.16. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9)         DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10)       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující vyjadřuje souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nastavením svého prohlížeče ohledně souborů cookies. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení internetového prohlížeče.

11)       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

11.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.6. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1.6.2020