Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Spráce osobních údajů, spol. HENIG-security servis, s.r.o., se sídlem 5.května 797PSČ 47001 Česká Lípa, IČO 14866684, DIČ CZ14866684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 177 (dál jen jako „Správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) osobní údaje.
Kontaktní údaje správce:

adresa: HENIG-security servis, s.r.o., provozovna La Pimpante, Jindřicha z Lipé 87, Česká Lípa PSČ 47001

E-mail: lapimpante@lapimpante.cz, Telefon: +420 731 411 685

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobním údajem je dle čl. 4 odst.1 GDPR jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.Informace o zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu. Osobní údaje správce uchovává po dobu níže uvedenou. Správce získává osobní údaje od Vás, subjektu údajů, a to při objednávce zboží či při založení zákaznického účtu. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě souhlasu. Za účelem plnění smlouvy, tj. za účelem uzavření smlouvy a vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, zpracovává Správce následující údaje:

a) Jméno a příjmení

b) E-mailová adresa

c) Poštovní adresa

d) Telefon

Za účelem oprávněného zájmu Správce, tj. za účelem přímého marketingu, zejména zasílání obchodního sdělení, zpracovává Správce následující údaje:

a) Jméno a příjmení

b) E-mailová adresa

c) Poštovní adresa

d) Telefon

Na základě souhlasu za účelem komunikace a přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží, zpracovává Správce následující údaje:

a) Jméno a příjmení

b) E-mailová adresa

c) Poštovní adresa

d) Telefon

Na základě plnění legislativních požadavků, tj. za účelem vedení účetnictví, správy daní a plnění povinností Správce, zpracovává Správce Následující údaje:

a) Jméno a příjmení

b) E-mailová adresa

c) Poštovní adresa

d) Telefon

e) Číslo účtu

III. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracované za účelem plnění smlouvy uchovává Správce po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 3 let po ukončení smluvního vztahu, pokud dle platných právních předpisů není doba uchování delší.
Osobní údaje zpracované za účelem oprávněného zájmu uchovává Správce do dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu.
Osobní údaje zpracované na základě souhlasu zpracovává Správce po dobu platnosti souhlasu s jejich zpracováním, nejdéle však po dobu 10 let.
Osobní údaje zpracované na základě plnění legislativních požadavků uchovává správce pod dobu 10let.
Po uplynutí doby pro uchování osobních údajů jsou osobní údaje ze strany správce vymazány.

IV. Zpracovatelé a příjemci

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

a) podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy ( PPL CZ s.r.o.; Zásilkovna s.r.o.)

b) zajišťující služby provozování e-shopu (E-brana s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

c) zajišťující marketingové a účetní služby (Google Inc., Facebook, Seznam.cz, Adlife, Mailchimp).

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí k předání osobních údajů (např. Policie ČR).
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a jeho zaměstnanci.

V. Cookies

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.lampimpante.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.
Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.
Ukládání cookies v koncovém zařízení je podmíněno souhlasem. Tento souhlas je vyjádřen nastavením prohlížeče. Souhlas lze kdykoli odvolat změnou nastavení internetového prohlížeče ve svém zařízení.
V rámci standardních webových prohlížečů si můžete nastavit správu souborů cookies.
Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, kdy za tímto účelem jsou zpracovány následující osobní údaje:

_________________

b) základní funkčnosti webových stráne, kdy za tímto účelem jsou zpracovány následující osobní údaje:

_________________

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik ohledně návštěvnosti a chování návštěvníků, jsou anonymní a neumožňují identifikaci subjektu údajů.


a) Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány Správcem a uvedenými zpracovateli:Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

VI. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na informace o osobních údajích, které o Vás Správce zpracovává, a na přístup ke svým osobním údajům, zejména právo do nich nahlížet, požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu dle čl. 15 GDPR;
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu dle čl. 21 GDPR a
d) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
e) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2020